Tự động hóa

SALE
Bộ điều khiển nhiệt độ-độ ẩm FOX-301A-1

CONOTEC

FOX-301A-1

Bộ điều khiển nhiệt độ-độ ẩm FOX-301A-1

1.608.200₫
1.892.000₫
SALE
Đầu dò độ ẩm HCPV-220H

CONOTEC

HCPV-220H

Đầu dò độ ẩm HCPV-220H

365.000₫
385.000₫
SALE
Bộ điều khiển nhiệt độ-độ ẩm FOX-300A-1

CONOTEC

FOX-300A-1

Bộ điều khiển nhiệt độ-độ ẩm FOX-300A-1

1.639.400₫
1.661.000₫
SALE
Công tắc hành trình XCKM115 Schneider

Schneider

XCKM115

Công tắc hành trình XCKM115 Schneider

938.400₫
1.564.000₫
SALE
Bộ điều khiển nhiệt độ tự động điều chỉnh PID kép TZ4W-A4C Autonics
SALE
Bộ điều khiển nhiệt độ tự động điều chỉnh PID kép TZ4W-T4R Autonics
SALE
Bộ điều khiển nhiệt độ tự động điều chỉnh PID kép TZ4W-T4S Autonics
SALE
Bộ điều khiển nhiệt độ tự động điều chỉnh PID kép TZ4W-T4C Autonics
SALE
Bộ điều khiển nhiệt độ tự động điều chỉnh PID kép TZ4W-B4R Autonics
SALE
Bộ điều khiển nhiệt độ tự động điều chỉnh PID kép TZ4W-B4S Autonics
SALE
Bộ điều khiển nhiệt độ tự động điều chỉnh PID kép TZ4W-B4C Autonics
SALE
Bộ điều khiển nhiệt độ tự động điều chỉnh PID kép TZ4L-14R Autonics
SALE
Bộ điều khiển nhiệt độ tự động điều chỉnh PID kép TZ4L-14C Autonics
SALE
Bộ điều khiển nhiệt độ tự động điều chỉnh PID kép TZ4L-24S Autonics
SALE
Bộ điều khiển nhiệt độ tự động điều chỉnh PID kép TZ4L-24C Autonics
SALE
Bộ điều khiển nhiệt độ tự động điều chỉnh PID kép TZ4L-R4R Autonics
SALE
Bộ điều khiển nhiệt độ tự động điều chỉnh PID kép TZ4L-A4R Autonics
SALE
Bộ điều khiển nhiệt độ tự động điều chỉnh PID kép TZ4L-A4S Autonics
SALE
Bộ điều khiển nhiệt độ tự động điều chỉnh PID kép TZ4L-T4R Autonics