Thiết bị truyền động

SALE
Driver motor bước 2 pha MD2U-MD20 Autonics

Autonics

MD2U-MD20

Driver motor bước 2 pha MD2U-MD20 Autonics

2.410.053₫
3.484.800₫
SALE
Bộ điều khiển vị trí 2 trục PMC-2B-ISA Autonics

Autonics

PMC-2B-ISA

Bộ điều khiển vị trí 2 trục PMC-2B-ISA Autonics

12.434.622₫
17.979.500₫
SALE
Bộ điều khiển vị trí 1-2 trục PMC-2HS-USB Autonics

Autonics

PMC-2HS-USB

Bộ điều khiển vị trí 1-2 trục PMC-2HS-USB Autonics

7.564.202₫
10.937.300₫
SALE
Bộ điều khiển vị trí 4 trục PMC-4B-PCI Autonics

Autonics

PMC-4B-PCI

Bộ điều khiển vị trí 4 trục PMC-4B-PCI Autonics

18.659.887₫
26.980.800₫
SALE
Driver motor bước 5 pha MD5-MF14 Autonics

Autonics

MD5-MF14

Driver motor bước 5 pha MD5-MF14 Autonics

5.892.864₫
8.520.600₫
SALE
Bộ truyền động HC-KFS23 Mitsubishi

Mitsubishi

HC-KFS23

Bộ truyền động HC-KFS23 Mitsubishi

25.227.090₫
54.841.600₫
SALE
Bộ truyền động HC-KFS43 Mitsubishi

Mitsubishi

HC-KFS43

Bộ truyền động HC-KFS43 Mitsubishi

30.468.330₫
66.235.400₫
SALE
Bộ truyền động HC-KFS73 Mitsubishi

Mitsubishi

HC-KFS73

Bộ truyền động HC-KFS73 Mitsubishi

31.709.985₫
68.934.800₫
SALE
Bộ truyền động HC-SFS102 Mitsubishi

Mitsubishi

HC-SFS102

Bộ truyền động HC-SFS102 Mitsubishi

37.887.210₫
82.363.600₫
SALE
Bộ truyền động HC-SFS202 Mitsubishi

Mitsubishi

HC-SFS202

Bộ truyền động HC-SFS202 Mitsubishi

54.116.700₫
117.645.000₫
SALE
Bộ truyền động MR-J2CN1 Mitsubishi

Mitsubishi

MR-J2CN1

Bộ truyền động MR-J2CN1 Mitsubishi

379.040₫
823.900₫
SALE
Bộ truyền động MR-J2CNM Mitsubishi

Mitsubishi

MR-J2CNM

Bộ truyền động MR-J2CNM Mitsubishi

671.945₫
1.460.800₫
SALE
Bộ truyền động MR-PWCNK1 Mitsubishi

Mitsubishi

MR-PWCNK1

Bộ truyền động MR-PWCNK1 Mitsubishi

361.330₫
785.400₫
SALE
Cáp servo MR-J2M-CN1TBL05M Mitsubishi

Mitsubishi

MR-J2M-CN1TBL05M

Cáp servo MR-J2M-CN1TBL05M Mitsubishi

3.061.300₫
6.655.000₫
SALE
Cáp servo MR-J3ENSCBL10M-L Mitsubishi

Mitsubishi

MR-J3ENSCBL10M-L

Cáp servo MR-J3ENSCBL10M-L Mitsubishi

2.839.120₫
6.172.100₫
SALE
Cáp servo MR-J3ENSCBL30M-H Mitsubishi

Mitsubishi

MR-J3ENSCBL30M-H

Cáp servo MR-J3ENSCBL30M-H Mitsubishi

12.644.940₫
27.489.000₫