Shihlin

SALE
Cầu dao (MCCB) BM250-SN 3P 250A Shihlin

Shihlin

BM250-SN 2P 125-250A

Cầu dao (MCCB) BM250-SN 3P 250A Shihlin

1.463.385₫
1.810.000₫
SALE
Cầu dao (MCCB) BM30-CB 3P 10A Shihlin

Shihlin

BM30-CN 3P 10A

Cầu dao (MCCB) BM30-CB 3P 10A Shihlin

424.515₫
525.000₫
SALE
Cầu dao (MCCB) BM30-CB 3P 5A Shihlin

Shihlin

BM30-CN 3P 5A

Cầu dao (MCCB) BM30-CB 3P 5A Shihlin

424.515₫
525.000₫
SALE
Relay nhiệt TH-P12(E) 15A Shihlin

Shihlin

TH-P12(E) 15A

Relay nhiệt TH-P12(E) 15A Shihlin

151.200₫
187.000₫
SALE
Cầu dao (MCCB) BM100-CN 3P 60A Shihlin

Shihlin

BM100-CN 3P 60A

Cầu dao (MCCB) BM100-CN 3P 60A Shihlin

638.715₫
790.000₫
SALE
Cầu dao (MCCB) BM225-SN 3P 200A Shihlin

Shihlin

BM225-SN 3P 200A

Cầu dao (MCCB) BM225-SN 3P 200A Shihlin

1.463.385₫
1.810.000₫
SALE
Cầu dao (MCCB) BM225-SN 3P 175A Shihlin

Shihlin

BM225-SN 3P 175A

Cầu dao (MCCB) BM225-SN 3P 175A Shihlin

1.463.385₫
1.810.000₫
SALE
Cầu dao (MCCB) BM30-SN 3P 30A Shihlin

Shihlin

BM30-SN 3P 30A

Cầu dao (MCCB) BM30-SN 3P 30A Shihlin

424.515₫
525.000₫
SALE
Cầu dao (MCCB) BM30-CB 2P 20A Shihlin

Shihlin

BM30-CB 2P 20A

Cầu dao (MCCB) BM30-CB 2P 20A Shihlin

305.655₫
378.000₫
SALE
Cầu dao (MCCB) BM30-CB 2P 15A Shihlin

Shihlin

BM30-CB 2P 15A

Cầu dao (MCCB) BM30-CB 2P 15A Shihlin

305.655₫
378.000₫
SALE
Nút nhấn PB-3 Shihlin

Shihlin

PB-3

Nút nhấn PB-3 Shihlin

106.680₫
132.000₫
SALE
Nút nhấn PB-2 Shihlin

Shihlin

PB-2

Nút nhấn PB-2 Shihlin

56.595₫
70.000₫
SALE
Tiếp điểm phụ AP-22S Shihlin

Shihlin

AP-22S

Tiếp điểm phụ AP-22S Shihlin

109.200₫
135.000₫
SALE
Khởi động từ hộp MS-P40TPB 40A AC380V Shihlin

Shihlin

MS-P40TPB 40A AC380V

Khởi động từ hộp MS-P40TPB 40A AC380V Shihlin

1.172.325₫
1.450.000₫
SALE
Khởi động từ hộp MS-P35TPB 28A AC380V Shihlin

Shihlin

MS-P35TPB 28A AC380V

Khởi động từ hộp MS-P35TPB 28A AC380V Shihlin

1.156.155₫
1.430.000₫
SALE
Khởi động từ hộp MS-P21PB 21A AC380V Shihlin

Shihlin

MS-P21PB 21A AC380V

Khởi động từ hộp MS-P21PB 21A AC380V Shihlin

662.970₫
820.000₫
SALE
Khởi động từ hộp MS-P16PB 15A AC380V Shihlin

Shihlin

MS-P16PB 15A AC380V

Khởi động từ hộp MS-P16PB 15A AC380V Shihlin

595.875₫
737.000₫
SALE
Khởi động từ hộp MS-P11PB 11A AC380V Shihlin

Shihlin

MS-P11PB 11A AC380V

Khởi động từ hộp MS-P11PB 11A AC380V Shihlin

501.270₫
620.000₫
SALE
Khởi động từ hộp MS-P11PB 9A AC380V Shihlin

Shihlin

MS-P11PB 9A AC380V

Khởi động từ hộp MS-P11PB 9A AC380V Shihlin

501.270₫
620.000₫
SALE
Khởi động từ hộp MS-P11PB 6.5A AC380V Shihlin

Shihlin

MS-P11PB 6.5A AC380V

Khởi động từ hộp MS-P11PB 6.5A AC380V Shihlin

501.270₫
620.000₫
SALE
Khởi động từ hộp MS-P11PB 4.4A AC380V Shihlin

Shihlin

MS-P11PB 4.4A AC380V

Khởi động từ hộp MS-P11PB 4.4A AC380V Shihlin

501.270₫
620.000₫
SALE
Khởi động từ hộp MS-P11PB 3.3A AC380V Shihlin

Shihlin

MS-P11PB 3.3A AC380V

Khởi động từ hộp MS-P11PB 3.3A AC380V Shihlin

501.270₫
620.000₫
SALE
Khởi động từ hộp MS-P11PB 2.7A AC380V Shihlin

Shihlin

MS-P11PB 2.7A AC380V

Khởi động từ hộp MS-P11PB 2.7A AC380V Shihlin

501.270₫
620.000₫
SALE
Khởi động từ hộp MS-P11PB 2.1A AC380V Shihlin

Shihlin

MS-P11PB 2.1A AC380V

Khởi động từ hộp MS-P11PB 2.1A AC380V Shihlin

501.270₫
620.000₫