MCB, RCCB

SALE
Cầu Dao Tự Động 1P - 125A Acti 9 C120 - A9N18359 Schneider

Schneider

A9N18359

Cầu Dao Tự Động 1P - 125A Acti 9 C120 - A9N18359 Schneider

771.540₫
1.285.900₫
SALE
Cầu Dao Tự Động 1P - 100A  Acti 9 C120 - A9N18358 Schneider

Schneider

A9N18358

Cầu Dao Tự Động 1P - 100A Acti 9 C120 - A9N18358 Schneider

721.380₫
1.202.300₫
SALE
Cầu Dao Tự Động C120N 1P - 80A - C curve A9N18357 Schneider

Schneider

A9N18357

Cầu Dao Tự Động C120N 1P - 80A - C curve A9N18357 Schneider

671.220₫
1.118.700₫
SALE
Cầu Dao  Tự Động Acti 9 C120 - A9N18356 63A Schneider

Schneider

A9N18356

Cầu Dao Tự Động Acti 9 C120 - A9N18356 63A Schneider

624.360₫
1.040.600₫
SALE
Cầu dao chống giật RCBO iDPN N A9D31640 30mA 40A Schneider

Schneider

A9D31640

Cầu dao chống giật RCBO iDPN N A9D31640 30mA 40A Schneider

1.294.200₫
215.270.000₫
SALE
Cầu Dao RCBO 2P 6A 30mA 6KA BBDE20631CA Panasonic

Panasonic

BBDE20631CA

Cầu Dao RCBO 2P 6A 30mA 6KA BBDE20631CA Panasonic

610.000₫
865.000₫
SALE
Cầu Dao RCBO 2P 63A 30mA 6KA BBDE26331CA Panasonic

Panasonic

BBDE26331CA

Cầu Dao RCBO 2P 63A 30mA 6KA BBDE26331CA Panasonic

920.000₫
1.410.000₫
SALE
Cầu Dao RCBO 2P 63A 30mA 6kA 240VAC BBDE26331CNV Panasonic

Panasonic

BBDE26331CNV

Cầu Dao RCBO 2P 63A 30mA 6kA 240VAC BBDE26331CNV Panasonic

820.000₫
865.000₫
SALE
Cầu Dao RCBO 2P 50A 30mA 6KA BBDE25031CA Panasonic

Panasonic

BBDE25031CA

Cầu Dao RCBO 2P 50A 30mA 6KA BBDE25031CA Panasonic

920.000₫
1.410.000₫
SALE
Cầu Dao RCBO 2P 50A 30mA 6kA 240VAC BBDE25031CNV Panasonic

Panasonic

BBDE25031CNV

Cầu Dao RCBO 2P 50A 30mA 6kA 240VAC BBDE25031CNV Panasonic

845.000₫
865.000₫
SALE
Cầu Dao RCBO 2P 40A 30mA 6KA BBDE24031CA Panasonic

Panasonic

BBDE24031CA  

Cầu Dao RCBO 2P 40A 30mA 6KA BBDE24031CA Panasonic

645.000₫
710.000₫
SALE
Cầu Dao RCBO 2P 40A 30mA 6kA 240VAC BBDE24031CNV Panasonic
SALE
Cầu Dao RCBO 2P 32A 30mA 6KA BBDE23231CA Panasonic

Panasonic

BBDE23231CA

Cầu Dao RCBO 2P 32A 30mA 6KA BBDE23231CA Panasonic

645.000₫
865.000₫
SALE
Cầu Dao RCBO 2P 32A 30mA 6kA 240VAC BBDE23231CNV Panasonic

Panasonic

BBDE23231CNV

Cầu Dao RCBO 2P 32A 30mA 6kA 240VAC BBDE23231CNV Panasonic

595.000₫
610.000₫
SALE
Cầu Dao RCBO 2P 25A 30mA 6kA 240VAC BBDE22531CNV Panasonic

Panasonic

BBDE22531CNV

Cầu Dao RCBO 2P 25A 30mA 6kA 240VAC BBDE22531CNV Panasonic

595.000₫
610.000₫
SALE
Cầu Dao RCBO 2P 20A 30mA 6KA BBDE22031CA Panasonic

Panasonic

BBDE22031CA

Cầu Dao RCBO 2P 20A 30mA 6KA BBDE22031CA Panasonic

630.000₫
865.000₫
SALE
Cầu Dao RCBO 2P 20A 30mA 6kA 240VAC BBDE22031CNV Panasonic

Panasonic

BBDE22031CNV

Cầu Dao RCBO 2P 20A 30mA 6kA 240VAC BBDE22031CNV Panasonic

540.000₫
610.000₫
SALE
Cầu Dao RCBO 2P 16A 30mA 6KA BBDE21631CA Panasonic

Panasonic

BBDE21631CA 

Cầu Dao RCBO 2P 16A 30mA 6KA BBDE21631CA Panasonic

630.000₫
865.000₫
SALE
Cầu Dao RCBO 2P 16A 30mA 6kA 240VAC BBDE21631CNV Panasonic

Panasonic

BBDE21631CNV

Cầu Dao RCBO 2P 16A 30mA 6kA 240VAC BBDE21631CNV Panasonic

545.000₫
570.000₫
SALE
Cầu Dao MCB 2P 16A 10KA BBD2162CA Panasonic

Panasonic

BBD2162CA

Cầu Dao MCB 2P 16A 10KA BBD2162CA Panasonic

255.000₫
295.000₫
SALE
Cầu Dao MCB 2P 20A 10KA BBD2202CA Panasonic

Panasonic

BBD2202CA

Cầu Dao MCB 2P 20A 10KA BBD2202CA Panasonic

265.000₫
295.000₫
SALE
Cầu Dao MCB 2P 25A 10kA 240VAC BBD2252CNV Panasonic

Panasonic

BBD2252CNV 

Cầu Dao MCB 2P 25A 10kA 240VAC BBD2252CNV Panasonic

215.000₫
265.000₫
SALE
Cầu Dao MCB 2P 25A 10KA BBD2252CA Panasonic

Panasonic

BBD2252CA

Cầu Dao MCB 2P 25A 10KA BBD2252CA Panasonic

260.000₫
295.000₫
SALE
Cầu Dao MCB 2P 10A 10KA BBD2102CA Panasonic

Panasonic

BBD2102CA

Cầu Dao MCB 2P 10A 10KA BBD2102CA Panasonic

250.000₫
289.000₫