HOLIP

SALE
Màn hình cho biến tần HLPA OP-AC01 Holip

Holip

OP-AC01

Màn hình cho biến tần HLPA OP-AC01 Holip

321.100₫
446.000₫
SALE
Màn hình cho biến tần HLPA OP-AB02 Holip

Holip

OP-AB02

Màn hình cho biến tần HLPA OP-AB02 Holip

517.000₫
718.000₫
SALE
Màn hình cho biến tần HLPA OP-AB01 Holip

Holip

OP-AB01

Màn hình cho biến tần HLPA OP-AB01 Holip

321.100₫
446.000₫
SALE
Cáp nối 3M + kit gắn tủ cho biến tần HLPNV 300B0125 Holip
SALE
Cáp nối 5M + kit gắn tủ cho biến tần HLPNV 300B0125 Holip
SALE
Cáp nối 2M +kit gắn tủ cho biến tần HLPNV 300B0124 Holip
SALE
Biến tần 3P 380V 0.75kW HLPNV0D7543A Holip

Holip

HLPNV0D7543A

Biến tần 3P 380V 0.75kW HLPNV0D7543A Holip

6.397.200₫
8.885.000₫
SALE
Biến tần 3P 380V 0.37kW HLPNV0D3743A Holip

Holip

HLPNV0D3743A

Biến tần 3P 380V 0.37kW HLPNV0D3743A Holip

5.791.700₫
8.044.000₫
SALE
Biến tần 3P 380V 4kW HLPNV04D043A Holip

Holip

HLPNV04D043A

Biến tần 3P 380V 4kW HLPNV04D043A Holip

9.801.400₫
13.613.000₫
SALE
Biến tần 3P 380V 2.2kW HLPNV02D243A Holip

Holip

HLPNV02D243A

Biến tần 3P 380V 2.2kW HLPNV02D243A Holip

7.876.800₫
10.940.000₫
SALE
Biến tần 3P 380V 1.5kW HLPNV01D543A Holip

Holip

HLPNV01D543A

Biến tần 3P 380V 1.5kW HLPNV01D543A Holip

7.021.400₫
9.752.000₫
SALE
Biến tần 3P 380V 0.75kW HLPA0D7543C Holip

Holip

HLPA0D7543C

Biến tần 3P 380V 0.75kW HLPA0D7543C Holip

5.221.400₫
7.252.000₫
SALE
Biến tần 1&3P 220V 0.75kW HLPA0D7523C Holip

Holip

HLPA0D7523C

Biến tần 1&3P 220V 0.75kW HLPA0D7523C Holip

4.223.500₫
5.866.000₫
SALE
Biến tần 3P 380V 5.5kW HLPA05D543B Holip

Holip

HLPA05D543B

Biến tần 3P 380V 5.5kW HLPA05D543B Holip

10.781.300₫
14.974.000₫
SALE
Biến tần 3P 380V 3.7kW HLPA03D743B Holip

Holip

HLPA03D743B

Biến tần 3P 380V 3.7kW HLPA03D743B Holip

8.624.900₫
11.979.000₫
SALE
Biến tần 3P 380V 2.2kW HLPA02D243C Holip

Holip

HLPA02D243C

Biến tần 3P 380V 2.2kW HLPA02D243C Holip

6.539.800₫
9.083.000₫
SALE
Biến tần 3P 380V 15kW HLPA001543B Holip

Holip

HLPA001543B

Biến tần 3P 380V 15kW HLPA001543B Holip

17.642.200₫
24.503.000₫