Điện công nghiệp

SALE
Contactor (Khởi động từ) MC-18b 3P 18A LS

LS

MC-18b 3P 18A

Contactor (Khởi động từ) MC-18b 3P 18A LS

355.500₫
474.000₫
SALE
ACB LS 3P 630A

LS

AN-06D3-06H

ACB LS 3P 630A

35.640.000₫
49.500.000₫
SALE
MCB LS BKN 1P

LS

BKN-1P-6A

MCB LS BKN 1P

58.600₫
81.400₫
SALE
MCCB LS ABN52c

LS

ABN52c 15A

MCCB LS ABN52c

487.080₫
676.500₫
SALE
Cầu dao (MCCB) TS1600N 3P 1600A LS

LS

TS1600N 3P 1600A

Cầu dao (MCCB) TS1600N 3P 1600A LS

44.880.000₫
56.100.000₫
SALE
Cầu dao (MCCB) TS1250N 3P 1250A LS

LS

TS1250N 3P 1250A

Cầu dao (MCCB) TS1250N 3P 1250A LS

40.480.000₫
50.600.000₫
SALE
Cầu dao (MCCB) TS1000N 3P 1000A LS

LS

TS1000N 3P 1000A

Cầu dao (MCCB) TS1000N 3P 1000A LS

39.600.000₫
49.500.000₫
SALE
Cầu dao (MCCB) ABS203c 3P 225A LS

LS

ABS203c 3P 225A

Cầu dao (MCCB) ABS203c 3P 225A LS

1.909.600₫
2.387.000₫
SALE
Cầu dao (MCCB) ABS203c 3P 200A LS

LS

ABS203c 3P 200A

Cầu dao (MCCB) ABS203c 3P 200A LS

1.909.600₫
2.387.000₫
SALE
Cầu dao (MCCB) ABS203c 3P 150A LS

LS

ABS203c 3P 150A

Cầu dao (MCCB) ABS203c 3P 150A LS

1.909.600₫
2.387.000₫
SALE
Cầu dao (MCCB) ABN803c 3P 800A LS

LS

ABN803c 3P 800A

Cầu dao (MCCB) ABN803c 3P 800A LS

8.478.800₫
10.598.500₫
SALE
Cầu dao (MCCB) ABN803c 3P 700A LS

LS

ABN803c 3P 700A

Cầu dao (MCCB) ABN803c 3P 700A LS

8.478.800₫
10.598.500₫
SALE
Cầu dao (MCCB) ABN803c 3P 630A LS

LS

ABN803c 3P 630A

Cầu dao (MCCB) ABN803c 3P 630A LS

7.550.400₫
9.438.000₫
SALE
Cầu dao (MCCB) ABN803c 3P 500A LS

LS

ABN803c 3P 500A

Cầu dao (MCCB) ABN803c 3P 500A LS

7.550.400₫
9.438.000₫
SALE
Cầu dao (MCCB) ABN403c 3P 400A LS

LS

ABN403c 3P 400A

Cầu dao (MCCB) ABN403c 3P 400A LS

3.718.000₫
4.647.500₫
SALE
Cầu dao (MCCB) ABN403c 3P 350A LS

LS

ABN403c 3P 350A

Cầu dao (MCCB) ABN403c 3P 350A LS

3.718.000₫
4.647.500₫
SALE
Cầu dao (MCCB) ABN403c 3P 300A LS

LS

ABN403c 3P 300A

Cầu dao (MCCB) ABN403c 3P 300A LS

3.718.000₫
4.647.500₫
SALE
Cầu dao (MCCB) ABN403c 3P 250A LS

LS

ABN403c 3P 250A

Cầu dao (MCCB) ABN403c 3P 250A LS

3.718.000₫
4.647.500₫
SALE
Cầu dao (MCCB) ABN203c 3P 250A LS

LS

ABN203c 3P 250A

Cầu dao (MCCB) ABN203c 3P 250A LS

1.487.200₫
1.859.000₫
SALE
Cầu dao (MCCB) ABN203c 3P 225A LS

LS

ABN203c 3P 225A

Cầu dao (MCCB) ABN203c 3P 225A LS

1.487.200₫
1.859.000₫
SALE
Cầu dao (MCCB) ABN203c 3P 200A LS

LS

ABN203c 3P 200A

Cầu dao (MCCB) ABN203c 3P 200A LS

1.487.200₫
1.859.000₫
SALE
Cầu dao (MCCB) ABN203c 3P 175A LS

LS

ABN203c 3P 175A

Cầu dao (MCCB) ABN203c 3P 175A LS

1.487.200₫
1.859.000₫
SALE
Cầu dao (MCCB) ABN203c 3P 150A LS

LS

ABN203c 3P 150A

Cầu dao (MCCB) ABN203c 3P 150A LS

1.487.200₫
1.859.000₫
SALE
Cầu dao (MCCB) ABN203c 3P 125A LS

LS

ABN203c 3P 125A

Cầu dao (MCCB) ABN203c 3P 125A LS

1.487.200₫
1.859.000₫