Cảm biến mức

FineTek

SE3820BCRI

Cảm biến mức FineTek SE3820

3.352.000₫
SALE
Cảm biến mức, dạng xoay Kansai NM-SC

Kansai

NM-SC

Cảm biến mức, dạng xoay Kansai NM-SC

3.800.000₫
4.400.000₫
SALE
Cảm biến mức dạng xoay JC7-SD-AC220V-100 Parker

Parker

JC7-SD-AC220V-100

Cảm biến mức dạng xoay JC7-SD-AC220V-100 Parker

2.393.600₫
2.816.000₫
SALE
Cảm biến mức dạng xoay JB-SD-AC220V Parker

Parker

JB-SD-AC220V

Cảm biến mức dạng xoay JB-SD-AC220V Parker

1.980.000₫
2.200.000₫
SALE
Cảm biến mức FineTek SE111BGMA

FineTek

SE111BGMA

Cảm biến mức FineTek SE111BGMA

3.808.000₫
4.479.750₫
SALE
Cảm biến mức FineTek SE110BDMA

FineTek

SE110BDMA

Cảm biến mức FineTek SE110BDMA

3.471.000₫
4.083.750₫
SALE
Bộ điều khiển mức 61F-11 Omron

Omron

61F-11

Bộ điều khiển mức 61F-11 Omron

898.000₫
916.300₫
SALE
Bộ điều khiển mức 61F-G2 AC100/200 Omron

Omron

61F-G2 AC100/200

Bộ điều khiển mức 61F-G2 AC100/200 Omron

2.474.000₫
2.524.500₫
SALE
Bộ điều khiển mức 61F-G-AP AC110/220 Omron

Omron

61F-G-AP AC110/220

Bộ điều khiển mức 61F-G-AP AC110/220 Omron

965.900₫
985.600₫
SALE
Bộ điều khiển mức 61F-GP-N8 220VAC Omron

Omron

61F-GP-N8 220VAC

Bộ điều khiển mức 61F-GP-N8 220VAC Omron

1.455.300₫
1.485.000₫
SALE
Bộ điều khiển mức 61F-GP-N AC220 Omron

Omron

61F-GP-N AC220

Bộ điều khiển mức 61F-GP-N AC220 Omron

1.625.600₫
1.658.800₫
SALE
Điện cực F03-01 SUS304 ELECTRODE Omron

Omron

F03-01 SUS304 ELECTRODE

Điện cực F03-01 SUS304 ELECTRODE Omron

102.400₫
104.500₫
SALE
Điện cực F03-02 SUS316 CONNECTING NUT Omron

Omron

F03-02 SUS316 CONNECTING NUT

Điện cực F03-02 SUS316 CONNECTING NUT Omron

58.500₫
59.700₫
SALE
Điên cực F03-60 SUS304 ELECTRODE SET Omron

Omron

F03-60 SUS304 ELECTRODE SET

Điên cực F03-60 SUS304 ELECTRODE SET Omron

150.900₫
154.000₫
SALE
Điện cực F03-60 SUS316 ELECTRODE (SET) Omron

Omron

F03-60 SUS316 ELECTRODE (SET)

Điện cực F03-60 SUS316 ELECTRODE (SET) Omron

302.900₫
309.100₫
SALE
Sứ đỡ điện cực F03-14 3P SEPARATOR Omron

Omron

F03-14 3P SEPARATOR

Sứ đỡ điện cực F03-14 3P SEPARATOR Omron

46.100₫
47.000₫
SALE
Giá đỡ điện cực BF-3 Omron

Omron

BF-3

Giá đỡ điện cực BF-3 Omron

890.400₫
908.600₫
SALE
Giá đỡ điện cực BS-1 Omron

Omron

BS-1

Giá đỡ điện cực BS-1 Omron

655.400₫
668.800₫
SALE
Cảm biến mức FineTek SE3800BCRG

FineTek

SE3800BCRG

Cảm biến mức FineTek SE3800BCRG

2.903.000₫
3.415.500₫

FineTek

FF55DFM

Báo mức chất lỏng FF55DFM Finetek

Liên hệ

FineTek

FF20DFM

Báo mức chất lỏng FF20DFM Finetek

Liên hệ