Cảm biến

SALE
Bộ mã hóa vòng quay Encoder E50S8-500-6-L-5-CS Autonics

Autonics

E50S8-500-6-L-5-CS

Bộ mã hóa vòng quay Encoder E50S8-500-6-L-5-CS Autonics

1.681.920₫
2.336.000₫
SALE
Bộ mã hóa vòng quay encoder E50S8-2000-3-T-24-C/CR/CS Autonics

Autonics

E50S8-2000-3-T-24-C/CR/CS

Bộ mã hóa vòng quay encoder E50S8-2000-3-T-24-C/CR/CS Autonics

1.681.920₫
2.336.000₫
SALE
Bộ mã hóa vòng quay Encoder E50S8-600-3-T-24 Autonics

Autonics

E50S8-600-3-T-24

Bộ mã hóa vòng quay Encoder E50S8-600-3-T-24 Autonics

1.681.920₫
2.336.000₫
SALE
Bộ mã hóa vòng quay Encoder E50S8-6000-3-N-24 Autonics

Autonics

E50S8-6000-3-N-24

Bộ mã hóa vòng quay Encoder E50S8-6000-3-N-24 Autonics

2.196.000₫
3.050.000₫
SALE
Bộ mã hóa vòng quay encoder E50S8-100-6-L-5 Autonics

Autonics

E50S8-100-6-L-5

Bộ mã hóa vòng quay encoder E50S8-100-6-L-5 Autonics

1.536.480₫
2.134.000₫
SALE
GƯƠNG CẢM BIẾN QUANG MS-2 AUTONICS

Autonics

GƯƠNG CẢM BIẾN QUANG MS-2 AUTONICS

110.000₫
198.000₫
SALE
Cảm biến tiệm cận Autonics PRT08-1.5DC

Autonics

PRT08-1.5DC

Cảm biến tiệm cận Autonics PRT08-1.5DC

298.900₫
459.800₫
SALE
Cảm biến tiệm cận Autonics AS80-50DP3

Autonics

AS80-50DP3

Cảm biến tiệm cận Autonics AS80-50DP3

1.134.000₫
1.828.200₫
SALE
Cảm biến quang Autonics BEN300-DFR

Autonics

BEN300-DFR

Cảm biến quang Autonics BEN300-DFR

712.400₫
1.096.000₫
SALE
Cảm biến tiệm cận Autonics PRT08-1.5DO

Autonics

PRT08-1.5DO

Cảm biến tiệm cận Autonics PRT08-1.5DO

298.900₫
459.800₫
SALE
Cảm biến tiệm cận Autonics AS80-50DN3

Autonics

AS80-50DN3

Cảm biến tiệm cận Autonics AS80-50DN3

1.262.780₫
1.828.200₫

FineTek

SE3820BCRI

Cảm biến mức FineTek SE3820

3.352.000₫
SALE
Cảm biến tiệm cận Omron TL-Q5MC15 2M

Omron

TL-Q5MC15 2M

Cảm biến tiệm cận Omron TL-Q5MC15 2M

871.200₫
916.300₫

SICK

WTB4-3N1361

Cảm biến quang SICK WTB4-3N1361

2.640.000₫
SALE
Cảm biến mức, dạng xoay Kansai NM-SC

Kansai

NM-SC

Cảm biến mức, dạng xoay Kansai NM-SC

3.800.000₫
4.400.000₫
SALE
Cảm biến áp suất Autonics PSS-1A-R1/8

Autonics

PSS-1A-R1/8

Cảm biến áp suất Autonics PSS-1A-R1/8

1.061.260₫
1.534.500₫
SALE
Cảm biến áp suất Autonics PSS-1V-R1/8

Autonics

PSS-1V-R1/8

Cảm biến áp suất Autonics PSS-1V-R1/8

1.061.260₫
1.534.500₫
SALE
Cảm biến mức dạng xoay JC7-SD-AC220V-100 Parker

Parker

JC7-SD-AC220V-100

Cảm biến mức dạng xoay JC7-SD-AC220V-100 Parker

2.393.600₫
2.816.000₫
SALE
Cảm biến mức dạng xoay JB-SD-AC220V Parker

Parker

JB-SD-AC220V

Cảm biến mức dạng xoay JB-SD-AC220V Parker

1.980.000₫
2.200.000₫

Fotek

PM12-04N

Cảm biến tiệm cận PM12-04N Fotek

253.000₫
SALE
Cảm biến cửa tự động ADS-AF Autonics

Autonics

ADS-AF

Cảm biến cửa tự động ADS-AF Autonics

1.257.502₫
1.818.300₫
SALE
Cảm biến cửa tự động ADS-AE Autonics

Autonics

ADS-AE

Cảm biến cửa tự động ADS-AE Autonics

1.257.502₫
1.818.300₫
SALE
Cảm biến cạnh cửa ADS-SE Autonics

Autonics

ADS-SE

Cảm biến cạnh cửa ADS-SE Autonics

1.080.279₫
1.562.000₫
SALE
Cảm biến mức FineTek SE111BGMA

FineTek

SE111BGMA

Cảm biến mức FineTek SE111BGMA

3.808.000₫
4.479.750₫