Bộ lập trình PLC

Mitsubishi

FX3G-24MR/ES-A

Bộ lập trình (PLC) Mitsubishi FX3G-24MR/ES-A

3.793.000₫

Mitsubishi

A1SC30B

Cáp mở rộng Mitsubishi A1SC30B

1.320.000₫
SALE
Bộ lập trình (PLC) FX1N-24MT-ESS/UL Mitsubishi

Mitsubishi

FX1N-24MT-ESS/UL

Bộ lập trình (PLC) FX1N-24MT-ESS/UL Mitsubishi

6.280.495₫
13.653.200₫
SALE
Bộ lập trình (PLC) FX1S-30MR-ES/UL Mitsubishi

Mitsubishi

FX1S-30MR-ES/UL

Bộ lập trình (PLC) FX1S-30MR-ES/UL Mitsubishi

5.843.265₫
12.702.800₫
SALE
Đế Q35B Mitsubishi

Mitsubishi

Q35B

Đế Q35B Mitsubishi

3.864.345₫
8.400.700₫
SALE
Khối CPU Q01UCPU Mitsubishi

Mitsubishi

Q01UCPU

Khối CPU Q01UCPU Mitsubishi

11.945.625₫
25.968.800₫
SALE
Khối CPU Q00JCPU Mitsubishi

Mitsubishi

Q00JCPU

Khối CPU Q00JCPU Mitsubishi

8.454.800₫
18.379.900₫
SALE
Khối nguồn CQM1-PA203 Omron

Omron

CQM1-PA203

Khối nguồn CQM1-PA203 Omron

2.886.900₫
2.945.800₫
SALE
Khối ngõ ra analogue Q68DAIN Mitsubishi

Mitsubishi

Q68DAIN

Khối ngõ ra analogue Q68DAIN Mitsubishi

33.078.255₫
71.909.200₫
SALE
Khối ngõ vào analogue Q68ADI Mitsubishi

Mitsubishi

Q68ADI

Khối ngõ vào analogue Q68ADI Mitsubishi

25.727.570₫
55.929.500₫
SALE
Khối mạng QJ71E71-100 Mitsubishi

Mitsubishi

QJ71E71-100

Khối mạng QJ71E71-100 Mitsubishi

27.564.350₫
59.922.500₫

Omron

C200H-CPU21

Khối CPU C200H-CPU21 Omron

Liên hệ
SALE
Khối ngõ ra C200H-OC225 Omron

Omron

C200H-OC225

Khối ngõ ra C200H-OC225 Omron

6.748.300₫
6.886.000₫
SALE
Khối ngõ vào C200H-ID212 Omron

Omron

C200H-ID212

Khối ngõ vào C200H-ID212 Omron

4.511.400₫
4.603.500₫
SALE
Khối mở rộng FX2N-2DA Mitsubishi

Mitsubishi

FX2N-2DA

Khối mở rộng FX2N-2DA Mitsubishi

4.672.910₫
10.158.500₫
SALE
Khối mở rộng FX2N-4DA Mitsubishi

Mitsubishi

FX2N-4DA

Khối mở rộng FX2N-4DA Mitsubishi

9.342.255₫
20.309.300₫
SALE
Khối mở rộng FX2N-2AD Mitsubishi

Mitsubishi

FX2N-2AD

Khối mở rộng FX2N-2AD Mitsubishi

4.405.765₫
9.577.700₫
SALE
Khối mở rộng FX2N-4AD Mitsubishi

Mitsubishi

FX2N-4AD

Khối mở rộng FX2N-4AD Mitsubishi

8.674.335₫
18.857.300₫
SALE
Khối mở rộng FX2N-8AD Mitsubishi

Mitsubishi

FX2N-8AD

Khối mở rộng FX2N-8AD Mitsubishi

12.676.795₫
27.558.300₫
SALE
Khối mở rộng FX2N-5A Mitsubishi

Mitsubishi

FX2N-5A

Khối mở rộng FX2N-5A Mitsubishi

13.124.145₫
28.530.700₫
SALE
Khối mở rộng FX0N-3A Mitsubishi

Mitsubishi

FX0N-3A

Khối mở rộng FX0N-3A Mitsubishi

4.864.155₫
10.574.300₫
SALE
Khối mở rộng FX2N-1HC Mitsubishi

Mitsubishi

FX2N-1HC

Khối mở rộng FX2N-1HC Mitsubishi

7.680.620₫
16.696.900₫
SALE
Bo mở rộng truyền thông RS-485 FX1N-485-BD Mitsubishi

Mitsubishi

FX1N-485-BD

Bo mở rộng truyền thông RS-485 FX1N-485-BD Mitsubishi

697.245₫
1.515.800₫
SALE
Bo mở rộng truyền thông RS-232 FX1N-232-BD Mitsubishi

Mitsubishi

FX1N-232-BD

Bo mở rộng truyền thông RS-232 FX1N-232-BD Mitsubishi

750.375₫
1.631.300₫