Bộ điều khiển nhiệt độ, độ ẩm

SALE
Đầu dò nhiệt độ FOX FS-200N

CONOTEC

FS-200N

Đầu dò nhiệt độ FOX FS-200N

123.000₫
132.000₫
SALE
Bộ điều khiển độ ẩm FOX-1H

CONOTEC

FOX-1H

Bộ điều khiển độ ẩm FOX-1H

794.750₫
935.000₫
SALE
Thiết bị kiểm tra tình trạng sợi đốt Omron K2CU-F10A-E

Omron

K2CU-F10A-E

Thiết bị kiểm tra tình trạng sợi đốt Omron K2CU-F10A-E

2.717.000₫
3.019.000₫
SALE
Bộ điều khiển nhiệt độ TX4S-B4S Autonics

Autonics

TX4S-B4S

Bộ điều khiển nhiệt độ TX4S-B4S Autonics

1.437.836₫
2.079.000₫
SALE
Bộ điều khiển nhiệt độ TX4S-B4R Autonics

Autonics

TX4S-B4R

Bộ điều khiển nhiệt độ TX4S-B4R Autonics

1.437.836₫
2.079.000₫
SALE
Bộ điều khiển nhiệt độ TX4S-B4C Autonics

Autonics

TX4S-B4C

Bộ điều khiển nhiệt độ TX4S-B4C Autonics

1.437.836₫
2.079.000₫
SALE
Bộ điều khiển nhiệt độ TX4S-A4S Autonics

Autonics

TX4S-A4S

Bộ điều khiển nhiệt độ TX4S-A4S Autonics

1.209.608₫
1.749.000₫
SALE
Bộ điều khiển nhiệt độ TX4S-A4R Autonics

Autonics

TX4S-A4R

Bộ điều khiển nhiệt độ TX4S-A4R Autonics

1.209.608₫
1.749.000₫
SALE
Bộ điều khiển nhiệt độ TX4S-A4C Autonics

Autonics

TX4S-A4C

Bộ điều khiển nhiệt độ TX4S-A4C Autonics

1.209.608₫
1.749.000₫
SALE
Bộ điều khiển nhiệt độ TX4S-24S Autonics

Autonics

TX4S-24S

Bộ điều khiển nhiệt độ TX4S-24S Autonics

958.558₫
1.386.000₫
SALE
Bộ điều khiển nhiệt độ TX4S-24R Autonics

Autonics

TX4S-24R

Bộ điều khiển nhiệt độ TX4S-24R Autonics

958.558₫
1.386.000₫
SALE
Bộ điều khiển nhiệt độ TX4S-24C Autonics

Autonics

TX4S-24C

Bộ điều khiển nhiệt độ TX4S-24C Autonics

958.558₫
1.386.000₫
SALE
Bộ điều khiển nhiệt độ TX4S-14S Autonics

Autonics

TX4S-14S

Bộ điều khiển nhiệt độ TX4S-14S Autonics

905.304₫
1.309.000₫
SALE
Bộ điều khiển nhiệt độ TX4S-14R Autonics

Autonics

TX4S-14R

Bộ điều khiển nhiệt độ TX4S-14R Autonics

905.304₫
1.309.000₫
SALE
Bộ điều khiển nhiệt độ TX4S-14C Autonics

Autonics

TX4S-14C

Bộ điều khiển nhiệt độ TX4S-14C Autonics

905.304₫
1.309.000₫
SALE
Bộ điều khiển nhiệt độ-độ ẩm FOX-301A-1

CONOTEC

FOX-301A-1

Bộ điều khiển nhiệt độ-độ ẩm FOX-301A-1

1.608.200₫
1.892.000₫
SALE
Đầu dò độ ẩm HCPV-220H

CONOTEC

HCPV-220H

Đầu dò độ ẩm HCPV-220H

365.000₫
385.000₫
SALE
Đầu dò nhiệt FS-100D FOX

CONOTEC

FS-100D

Đầu dò nhiệt FS-100D FOX

123.000₫
132.000₫
SALE
Bộ điều khiển nhiệt độ-độ ẩm FOX-300A-1

CONOTEC

FOX-300A-1

Bộ điều khiển nhiệt độ-độ ẩm FOX-300A-1

1.639.400₫
1.661.000₫
SALE
Bộ điều khiển nhiệt độ FOX-1004

CONOTEC

FOX-1004

Bộ điều khiển nhiệt độ FOX-1004

448.800₫
528.000₫
SALE
Bộ điều khiển nhiệt độ T3NI-NXNP4C Autonics

Autonics

T3NI-NXNP4C

Bộ điều khiển nhiệt độ T3NI-NXNP4C Autonics

2.164.362₫
3.129.500₫
SALE
Bộ điều khiển nhiệt độ T3NI-NX-P4C Autonics

Autonics

T3NI-NX-P4C

Bộ điều khiển nhiệt độ T3NI-NX-P4C Autonics

479.279₫
693.000₫
SALE
Phụ kiện cho điều khiển nhiệt độ K33-B Omron

Omron

K33-B

Phụ kiện cho điều khiển nhiệt độ K33-B Omron

1.140.500₫
1.163.800₫
SALE
Phụ kiện cho điều khiển nhiệt độ K33-L2A Omron

Omron

K33-L2A

Phụ kiện cho điều khiển nhiệt độ K33-L2A Omron

4.511.400₫
4.603.500₫